MEDVĚDU MED, SLÍPCE ZRNÍ ANEB JAK DOBŘE CÍLIT NA SVÉ ZAMĚSTNANCE

MEDVĚDU MED, SLÍPCE ZRNÍ ANEB JAK DOBŘE CÍLIT NA SVÉ ZAMĚSTNANCE

MEDVĚDU MED, SLÍPCE ZRNÍ ANEB JAK DOBŘE CÍLIT NA SVÉ ZAMĚSTNANCE

Společnost Albert zaměstnává v České republice třináct tisíc lidí. Ti tvoří několik odlišných cílových skupin. Proto se v Albertu už před lety rozhodli vydávat více médií, která křížem pokryjí všechny zaměstnance a zároveň naplní individuální komunikační potřeby každé části. Vydávají tištěný dvouměsíčník, který přináší celé firmě strategické informace, a dvoje úzce cílené noviny s vyšší periodicitou.

Všechna tři média vznikají ve spolupráci s oddělením interní komunikace, jmenovitě s Radimem Nejmanem a Veronikou Šmejkalovou.

Opravdu je čtou

Z průzkumu, který realizovala agentura Field Research mezi zaměstnanci, vyplynulo, že tištěné médium hraje v životě firmy jako komunikační prostředek zásadní roli. Také proto, že většina (59,2 %) zaměstnanců nemá přístup k intranetu. Neuvěřitelných 94,7 % zaměstnanců zná a čte časopis Úsměv a nachází v něm důležité interní informace. Časopis, spolu s přímou komunikací s nadřízeným vede mezi interními komunikačními kanály (93 %). Čtenost Úsměvu lze odhadnout na dvojnásobek nákladu, protože se distribuuje zaměstnancům domů, kde ho můžou číst i rodinní příslušníci.

Rozdíl je klíč

Magazín Úsměv, který je určen pro všechny zaměstnance Albertu, zastřešuje strategickou komunikaci. Jednou za dva měsíce přináší rozhovory, fotoreportáže a inspiraci k dalšímu kariérnímu růstu. Zajímavostí a jistě i čtenářským tahákem je pohled do osobního života zaměstnanců.

Albertoviny, čtrnáctideník tištěný na novinovém papíře, jsou určeny především zaměstnancům supermarketů a hypermarketů Albert. Jejich obsahová koncepce a jazyk, kterým jsou psány, odpovídají očekáváním této cílové skupiny.
Naopak druhé noviny – Logican – informují zaměstnance distribučních center především o firemních novinkách, týkajících se logistiky.
Všechna zmíněná periodika mají v první řadě informační funkci. Významná je však i jejich hodnota edukační a to, že čtenářům nabízejí zábavu a odpočinek.

Odborníci je oceňují

Albertoviny, Úsměv i Logican získávají každoročně ocenění v českých soutěžích interních periodik, vyhlašovaných různými subjekty. Například letos získaly Albertoviny v nové soutěži firemních magazínů Fénix content marketing 2. místo, v České ceně za Public Relations, kterou vyhlašuje Asociace PR agentur, také 2. místo, a v soutěži Zlatý středník dokonce 1. místo. Magazín Úsměv získal letos ve Zlatém středníku 3. místo.

Čísla nelžou

7 medailí Zlatého středníku
14 odborných ocenění
26 000 čtenářů
94,7% znalost média
93 % zaměstnanců považuje interní časopis za hlavní zdroj informací
32 jednotlivých čísel za rok souhrnně

 

čtenářů

ceny

čísle ročně

Zdroj informací