Ocenění

Zlatý středník

qzq_zlaty-strednik-2014-web-logoSoutěž, která vznikla v roce 2002. Jedná se o profesionální soutěž hodnotící firemní periodické i neperiodické tiskoviny určené jak pro zaměstnance, tak pro obchodní partnery, tak pro koncové zákazníky. Vyhlašovatelem soutěže je nezávislé profesní sdružení PR Klub, z.s.V soutěži hodnotí 5 samostatných porot, jejíž členové jsou předními profesionály z oblasti komunikace.

Soutěž Fénix content marketing

fenixJedná se novou soutěž, která oceňuje práce ve dvou kategoriích a to v oblasti tištěných firemních media a online komunikace. Soutěž oceňuje inovativnost, efektivitu, kvalitu zpracování, kreativitu, odvážné klienty, schopné a profesionální agentury. V soutěži jsou udělena v každé kategorii 3 nejlepší místa a zvláštní ocenění.Vyhlašovatelem soutěže je sdružení Freya.

Stránky soutěže

Czech top 100

czechtop100Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní časopisy. V soutěž nejlepší firemní časopisy se soutěží ve dvou kategoriích – časopisy určené pro klienty a zákazníky a časopisy pro zaměstnance. Odbornou porotu tvoří profesionálové z celé řady oblastí – finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.

Stránky soutěže

Česká cena PR

12-CCPR-2015-symbol-bez-textu-ACenu od roku 2006 každoročně vyhlašuje Asociace Public Relations Agentur (APRA). Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Tato profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům.

 

 Stránky soutěže

 

CMA

Soutěž CMA International Content marketing awards je jednou z nejprestižnějších a největších světových soutěží v oblasti content marketingu. Soutěž pořádá společnost Content marketing association. Agentury z celého svět soutěží s jejich nejlepšími pracemi uplynulého roku. Soutěží se ve 20 kategoriích od webu, videa, aplikace přes tištěná media, kampaně na sociálních, ale i o cenu nejlepšího grafika a editora roku.

 

Stránky soutěže

 

Unie Vydavatelů – Časopis roku

casopis-roku-logo-51015151a7e32Soutěž Časopis roku je pořádána Sekcí časopisů Unie vydavatelů již od roku 2004. Za dobu své existence prošla soutěž několika významnými změnami, kdy došlo k rozšíření či redukci počtu soutěžních kategorií i úpravám pravidel účasti a hodnocení přihlášených časopisů.
Jedním z hlavních cílů soutěže Časopis roku je ocenit ty, kteří se na výrobě přihlášených titulů podílejí.

 

Stránky soutěže